25február2018

Minimálbér

Minimálbér összege 2013

Szakképzési hozzájárulás 2013: változott a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható összeg


Szakképzési hozzájárulás 2013: változott a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható összeg már 2012. szeptember 1-től, szakképzési hozzájárulás elszámolás 2013. A Magyar Közlöny 2012. évi 114. számában megjelent a Kormány 240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelete a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. Rendelet módosítása.

A fent nevezett módosítás eredményeképpen 2012. szeptember 1-től szakmánként vannak meghatározva a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető normatívához tartozó súlyszorzók, melyek mértéke megváltozott, a legtöbb esetben emelkedett a 280/2011. (XII. 20.) Korm. Rendeletben foglaltakhoz képest. (A szakmákhoz tartozó súlyszorzók mértéke megtalálható a mellékelt Magyar Közlöny 2012. évi 114. számának 25-41. oldalán)

A szakképzési hozzájárulás terhére igénybe vehető normatíva összege nem változott, az továbbra is 440.000 Ft/év/tanuló.

Hogyan számolható ki, hogy egy vállalkozás egy tanuló után egy évben mekkora összeget tud elszámolni, illetve visszaigényelni a szakképzési hozzájárulása terhére?

A normatíva összegét meg kell szorozni az adott szakmához tartozó súlyszorzóval.

Pl.: Szerkezetlakatos szakma esetén: 440.000 (normatíva) * 1,9203 (súlyszorzó) = 844.932 Ft (elszámolható tétel)

Néhány, gyakrabban előforduló szakmára elkészítettük a súlyszorzó - normatíva kalkulációt, mely a mellékelt excel táblában található. A táblázatban nem szereplő szakmákhoz tartozó súlyszorzók a 240/2012 Korm. Rendeletben találhatóak.

A szakképzési hozzájárulással kapcsolatos bevallást továbbra is a NAV felé kell elektronikusan benyújtani a 1212-es nyomtatvány segítségével a tárgyhót követő hónap 12. napjáig, a befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetéről pedig a tárgyévet követő év február 25. napjáig.

Kapcsolódó letölthető dokumentumok:

(hkik.hu/minimalber.com)
Newer news items:
Older news items:

Friss hírek